"Do or do not, there is no try."

Trainingstrajecten voor een hechtere samenwerking in uw bedrijf

Omdat elk mens en elk bedrijf verschilt, biedt Mensen Trainen & Coachen uitsluitend op maat gemaakte trainingen.  Samenwerking tussen mensen en  elkaar aan durven spreken. Ieder  mens heeft zijn eigen drives, emoties, allergieën en ambities. Balans tussen de verschillende persoonlijkheden is een basisvoorwaarde voor vooruitgang. Ik help u hierbij.

De trainer als procesbegeleider

Herken je dit? 

Minder mensen moeten in steeds minder tijd steeds meer presteren

Er is sprake van doorlopende verandering, waarin geen tijd meer is voor consolidatie

Er wordt van medewerkers verwacht dat zij zelfsturend zijn

Er wordt door de constante druk, voornamelijk gefocust op de procesmatige kant van het werk, wat bij zowel managers als bij medewerkers tot ergernis leidt.

Trainingen en opleidingen leveren niet op wat er voor aanvang van werd verwacht

Het gevolg: (veranderings)moeheid, verminderde betrokkenheid, maar vooral teleurstelling. Teleurstelling in jezelf, de organisatie in het algemeen en in de medewerkers,  het management en de collega's in het bijzonder.

In een organisatie en in teams is het belangrijk dat medewerkers elkaar kunnen vertrouwen. Voor optimale groei is het belangrijk dat medewerkers elkaar op alle niveaus durven aan te spreken, dat mensen zich gehoord voelen. Medewerkers moeten hun eigen verantwoordelijkheden kunnen en durven nemen en eigenaarschap durven tonen. Daar zijn geen kant-en-klare oplossingen voor.


Kritisch doorvragen

Door mijn ruime ervaring in diverse (internationale) bedrijven en organisaties kan ik mij makkelijk aanpassen aan de verschillende werkomgevingen. Ik durf door te vragen en medewerkers een spiegel voor te houden. Dat is nodig om de dynamiek binnen een organisatie gezond en productief te houden. Mensen worden zich bewust van hun eigen kracht en tonen leiderschap. Ze leren de kar weer te trekken vanuit hun eigen intrinsieke motivatie om te groeien.Meer over trainingen op maat

De specialisaties van Mensen Trainen & Coachen

Ik begin het traject met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Daarin bekijken we welke trainingsbehoeften er zijn. We stemmen af welk type traject daar het beste bij aansluit. 

Mensen Trainen & Coachen geeft training in:


Leiderschapsontwikkeling

Young talent ontwikkeling

Teamontwikkeling

Mentaal Fit